Wie zijn wij?


Het Stichtingsbestuur heeft gekozen voor korte lijnen en een slagvaardige aanpak.
Het bestuur bestaat uit drie leden:

  • Voorzitter is Gearte Leistra, Achterweg 6, Eastermar
  • Penningmeester/rentmeester is Atse Atsma, Seadwei 2, Eastermar
  • Secretaris is Wijbe Postma, ‘t Hôf 5, Eastermar

Het Rom Paadbestuur kan gebruik maken van de expertise en de adviezen van een aantal mensen met kennis van zaken. Bestuursleden en adviseurs vervullen hun taak onbezoldigd.