Stichting Rom Paad

Eastermar is prachtig. Om te wonen en om te recreëren. De omgeving van Eastermar is voor rustzoekers een aantrekkelijk recreatiegebied. Voor bootbezitters,  fietsers, ruiters of wandelaars van elders, maar ook en vooral voor de Eastermarders zelf.
Natuur en landschap vertegenwoordigen een heel grote waarde. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Verschillende groeperingen zetten zich in om Eastermar nóg aantrekkelijker te maken. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het in 2007 opgeleverde Recreatiegebied De Komerk, een project dat geïnitieerd is door de Stichting PAREL in het kader van de ontwikkeling van de Lits-Lauwersmeerroute.
De leden van de Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) streven een evenwicht na tussen  duurzame landbouw, het milieu, de streekeigen natuur en het karakteristieke landschap.
En de overkoepelende coöperatie van de Noardlike Fryske Wâlden coördineert in de streek de verschillende verenigingen met dezelfde doelstelling als de VEL.

Als er dan al zo’n aandacht is voor landschap en natuur in en om Eastermar, waarom dan nog een Stichting Rom Paad met een gelijksoortig doel?

Een aantal mensen in Eastermar vindt dat er in de loop van de tijd veel wandelpaden en landschapselementen verdwenen zijn. Denk in dat verband aan vennen, zandpaden en meidoornhagen.

Een van de doelstellingen van de Stichting is het ontsluiten en toegankelijk maken van paden en lanen die vanouds deel uitmaakten van het landschap. Maar die door gebrek aan onderhoud, schaalvergroting en de drang om efficiënt te boeren uit het zicht zijn geraakt.
Ook de aanleg van nieuwe paden heeft onze aandacht.

Meer over het doel van de Stichting...