Doel van de Stichting

Een van de doelstellingen van de Stichting is het ontsluiten en toegankelijk maken van paden en lanen die vanouds deel uitmaakten van het landschap. Maar die door gebrek aan onderhoud, schaalvergroting en de drang om efficiënt te boeren uit het zicht zijn geraakt. Ook de aanleg van nieuwe paden heeft onze aandacht. De Stichting Rom Paad probeert zijn doelen te bereiken door o.a. op strategische plaatsen stukjes grond te verwerven. Niet om het bezit van de grond, maar om bijvoorbeeld als partij mee te kunnen doen in een kavelruil en op die wijze erfdienstbaarheden te vestigen in het belang van de toegankelijkheid, het beheer en het tot ontwikkeling brengen van natuur- en cultuurhistorische waarden.
De Stichting Rom Paad zoekt steun bij gemeentelijke en provinciale organisaties, maar vooral samenwerking met groeperingen die dezelfde doelen nastreven of steunen.

Toponiemen


Een ander doel van de Stichting Rom Paad is het stimuleren van onderzoek naar de namen (toponiemen) van de verschillende percelen en landschapselementen en de oorsprong/betekenis van die namen.

Zwemplaatsen en kanoroutes


Oudere Eastermarders weten nog dat de oostkant van de Burgumer Mar voor iedereen toegankelijk was en dat er vroeger meerdere zwemplekjes aan onze kant van de Mar waren. Het ‘eerste’ zwemplekje was de ontmoetingsplaats voor de jeugd en naarmate de verkering vaster werd verhuisden de paartjes van de ene naar de volgende zwemplek.

Nu is er nog maar één toegang naar de Mar: naar de tegenwoordige zwemplek. De Stichting Rom Paad wil eerdergenoemde zwemplaatsen weer in ere herstellen en toegankelijk maken. Zodat iedereen weer ongehinderd bij de Burgumer Mar kan komen. Zodat de Mar weer van de Eastermarders wordt.

Ook het ontwikkelen van kanoroutes is één van de doelstellingen van Rom Paad. Te denken valt dan aan de Wytfeansterfeart, of vaarten om de Burgumer Mar.