Wie zijn wij?

De Stichting Rom Paad (RSIN 818592242) is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is van belang omdat de Stichting door die status eenvoudiger giften kan aanvaarden, maar ook dat een eventuele donateur die gift van de belasting kan aftrekken!

Het Stichtingsbestuur heeft gekozen voor korte lijnen en een slagvaardige aanpak.
Het bestuur bestaat uit drie leden:

  • Voorzitter is Gearte Leistra, Achterweg 6, Eastermar
  • Penningmeester/rentmeester is Atse Atsma, Seadwei 2, Eastermar
  • Secretaris is Swaan Postma-Vondeling, ‘t Hôf 5, Eastermar

Het Rom Paadbestuur kan gebruik maken van de expertise en de adviezen van een aantal mensen met kennis van zaken. Bestuursleden en adviseurs vervullen hun taak onbezoldigd.